menu close menu

verktøysmiing

 

Mandag 24. juli – fredag 28. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen


På dette kurset vil du få anledning til å lage ditt eget verktøy. Vi tar utgangspunkt i Mastemyr-kisten, den mest komplette kisten med vikingtidens verktøy som er funnet. Her finnes det meste: smitenger, dorer, hammere, økser, tverrøkser og filer, for å nevne noe. Detaljerte tegninger fra funnet vil være tilgjengelig under kurset.

 

 

 

Det er anledning til å velge hva man vil lage, enten det er verktøy til smiarbeid eller trearbeid. Hvor mye du får laget avhenger av forhåndskunnskap og tiden du bruker på kurset. Kursholder vil veilede deg gjennom prosessen slik at du sitter igjen med verktøy som ikke bare er funksjonelle, men som også tilfredsstiller vikingtidens formspråk.

 

 

 

Deltageravgift  for kurset kr. 2000.-

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:  1. juli


Kursleder er John Gunnar Sætherbakken, som har lang erfaring som spenner fra utvinning av jern fra myrmalm til vakre smijernsprodukter, godt assistert av Vegard Olsen, som er i ferd med å spesialisere ferdigheter i navarsmiing.

 

 

Blacksmith tools – 5 days. Forge your own tools that are modeled from an archeological find, a complete set of tools belonging to a viking blacksmith.

 

Påmelding: Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no .