menu close menu

Treskjæring

 

Mandag 26. juli til fredag 30. juli i Numedal Middelaldersenter / Middelalderskogen, hver dag kl. 10-16.

 

 

Treskjæring  - en gammel teknikk for utsmykking av trevirke. Kurset passer for både nybegynnere og de med litt øvelse.

 

 

Det finnes en rekke arkeologiske funn av treskurd, fra perioder gjennom flere tusen år og i mange forskjellige kulturer. Her i Norge er de imponerende funnene fra Osebergskipet de mest kjente.

 

Kurset begynner med en gjennomgang av egnede verktøy. Riktig håndtering og sliping av verktøyet er en viktig del av en treskjærers hverdag. Videre tar kurset for seg tolkning av tegninger og overføring av tegning til treemnet.

 

 

De første øvelsene på utskjæring gjøres i karveskurd, som er en dekorasjonsform der et symmetrisk mønster bygges opp av geometriske motiver. Den første gjenstanden kan for eksempel være en ostefjøl.

 

Det neste blir skjæring enten av akantusrose eller dragestil. Deltagerne kan velge stilart og lage for eksempel ei nøtteskål eller lignende.

 

 

Ta med til kurset:

* Egnede treslag som blir tilgjengelige på kurset er osp og bjørk. Har du egne materialer som er egnet (for eksempel svartor), kan du gjerne ta med.

* Vi har en del treskjærerjern til utlån. Det er selvfølgelig en fordel – men ikke påkrevet – om du også har med eget utstyr.

 

 

Kursleder:

Ole Refsahl: Ole er en pensjonert ingeniør som har hatt trearbeider som hobby i snart 40 år.

Han har vært medlem i Olavsrosa treskjæreklubb siden midt på 70 tallet og skjærer akantus, karveskurd og dragestil. Han har vært hospitant 3 ganger på Hjerleid de siste 2 årene. De siste årene har han instruert i treskjæreklubben i treskjæring, lagging, sveiping, neverarbeider og krympebokser m.m

 

Kurset holdes i ”Middelalderskogen” i Rollag, som ligger mellom Numedal Folkehøgskole/Idrettsskolen og Rollag Bygdetun. Det er omtrent 1 km å gå fra begge retninger.

 

Deltageravgift   kr. 2.000.-  

Det kan i tillegg bli noen utgifter til materialer.

 

Learn woodcarving. The course deals with tool handling, next a first exercise with carving. You can then continue with acanthus rose or dragon style.

Fee: NOK 2.000,-

 

 

Påmelding: 

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden – feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet – eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset. Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.