menu close menu

Sveiping

 Kurs i Sveiping

 

Mandag 22. juli til fredag 26. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen.

 

Sveiping er en gammel teknikk for å lage esker og fat. Teknikken kan dokumenteres tilbake til vikingtid; det ble funnet flere bruksgjenstander laget med sveipeteknikk i Osebergskipet.

Vi går gjennom alle stadiene fra skjæring og bløyting av sveip til tilpassing og plugging av bunn (og lokk) og søm med bjørketåg. Kanskje lager du din egen nisteboks, slik oldefar brukte?

Første dagen drar vi ut i marka for å grave tæger.

I løpet av uka blir det trolig også tid til å lage en krympeboks.

 

Kursleder er Ole Refsahl. Ole er en pensjonert ingeniør som har hatt trearbeider som hobby i snart 40 år.

Han har vært medlem i Olavsrosa treskjæreklubb siden midt på 70 tallet og skjærer akantus, karveskurd og dragestil. Han har vært hospitant 3 ganger på Hjerleid. De siste årene har han instruert i treskjæreklubben i treskjæring, lagging, sveiping, neverarbeider og krympebokser m.m.

 

Kurssted:                 Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:    1. juli.

Deltageravgift:       kr. 2.000,-

 

“Sveiping” – make wooden boxes and plates by using thin wood shavings. Objects like this were found in the viking ship, the “Oseberg” .

Fee:  NOK 2.000 

 

Påmelding  

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset.

Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.