menu close menu

Smiing

 

Mandag 26. juli til fredag 30. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen, hver dag kl. 10-16.

 

 

Smikurs – lære teknikken å smi knivblad, verktøy og utstyr.

 

På dette kurset vil du få anledning til å lage verktøy og kjøkkenutstyr. Vi tar utgangspunkt i funn fra vikingtiden, blant annet trefoting fra Osebergskipet og grillrist etter Mastemyr. I tillegg kans vi lage øser, gafler, kroker og stativ etter diverse småfunn. Her kan du finne det meste av det du trenger for livet i leiren.

 

 

 

 

 

Det er anledning til å velge hva man vil lage, enten det er  knivblad, smiverktøy, spiseredskap eller utstyr til matlaging.  Hvor mye du får laget avhenger av forhåndskunnskap og tiden du bruker på kurset. Kursholder vil veilede deg gjennom prosessen slik at du sitter igjen med produkter som ikke bare er funksjonelle, men som også tilfredsstiller vikingtidens formspråk.

 

 

 

 

Kursleder:

John Gunnar Sætherbakken: Han arbeider som lærer og har allsidg håndverksinteresse. På hobbysmed har han lang erfaring og gode kunnskaper som spenner fra utvinning av jern fra myrmalm til vakre smijernsprodukter.
Vegard Walther Olsen er medinstruktør, og har blant annet erfaring med å smi navar.

 

 

Utstyr:

Middelaldersenteret har ambolter og esser til alle, men ta gjerne med smitenger hvis du har. Vi har også hørselsvern og visir til utlån.

Selv bør du ha med arbeidshansker, solide sko og klær som tåler en gnist.

 

 

 

Kurset holdes i ”Middelalderskogen” i Rollag, som ligger mellom Numedal Folkehøgskole/Idrettsskolen og Rollag Bygdetun. Det er omtrent 1 km å gå fra begge retninger.

 
 

Deltageravgift   kr. 2.000.-

 

Det blir en egenbetaling for forbruksmateriell, anslagsvis 400 kroner. 

 

 

Blacksmith tools – 5 days. Forge your own knifeblades, handicraft tools and kitchen tools that are modeled from archeological find, all you need for your viking camp. 

Fee: NOK 2.000,-

 

 

Påmelding: 

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset. Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.