menu close menu

Smiing av kjøkkenutstyr

 

Mandag 23. juli – fredag 27. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen


På dette kurset vil du få anledning til å lage ditt eget kjøkkenutstyr. Vi tar utgangspunkt i funn fra vikingtiden, blant annet trefoting fra Osebergskipet og grillrist etter Mastemyr. I tillegg skal vi lage øser, gafler, kroker og stativ etter diverse småfunn. Her kan du finne det meste av det du trenger for livet i leiren.

 

 

 

 

Det er anledning til å velge hva man vil lage, enten det er  spiseredskap eller utstyr til matlaging.  Hvor mye du får laget avhenger av forhåndskunnskap og tiden du bruker på kurset. Kursholder vil veilede deg gjennom prosessen slik at du sitter igjen med produkter som ikke bare er funksjonelle, men som også tilfredsstiller vikingtidens formspråk.

 

 

 

Deltageravgift  for kurset kr. 2000.-

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:  1. juli


Kursleder er John Gunnar Sætherbakken, som har lang erfaring som spenner fra utvinning av jern fra myrmalm til vakre smijernsprodukter, godt assistert av Vegard Olsen.

 

 

Blacksmith kitchen tools – 5 days. Forge your own kitchen tools that are modeled from archeological find, all you need for your viking camp.

Fee: NOK 2.000,-

 

Påmelding:

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset.

Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.