menu close menu

Plantefarging

Plantefarging

 

Mandag 22. juli til fredag 26. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen.

 

 

- eller farging av garn med pigmenter fra naturen. Som fargeemne kan blant annet brukes løv, bark, røtter, lav, blomster og sopp. På kurset blir det i hovedsak farging med vekster som vi finner i nærmiljøet, blant annet røsslyng, steinlav og bark. Dersom vi har behov for det, kan det bli noen timer som brukes til å hente materialer til farging, men i hovedsak bruker vi det som er i Middelalderskogen.

Det blir et forsøk med kypefarging, det vil si å lage en fargeløsning, men fargingen skjer ved oksidering.

Vi farger også med cochenille, en kaktuslus som gir en karminrød farge.

 

 

Fargingen foregår over bål, men vi supplerer med kokeplate og bruk av strøm.

Vi farger i hovedsak til prøver. Dersom du ønsker å farge til et spesielt prosjekt er det fint om du tar kontakt med kursinstruktøren på forhånd!

 

Kursleder er May Berthelsen. Hun lærte å farge i Sverige i 1978 og har hatt flere kurs både for voksne og i 4H. May har skrevet en oppgavebok i Plantefarging for 4H. De siste årene har hun tatt enkeltoppdrag som å farge til et kisteklede og broderigarn i spesielle farger.

 

Kurssted:                Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:   1. juli

Deltageravgift:      for kurset kr. 2.000,-

Det blir i tillegg noen utgifter til garn og kjemikalier.

 

Dying wool with plant pigments such as leaves, bark, roots, lichen, flowers and mushrooms.  We also dye with cochenille, a cactus lice, making carmin red colour.  

Fee: NOK 2.000,-

 

Påmelding: 

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset.

Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.