Rollag 24.-29. juli 2023

Plantefarging

Mandag 24. juli til lørdag 29. juli i Numedal Middelaldersenter / Middelalderskogen, hver dag kl. 10-16. 

 

Farging av garn med plantebaserte pigmenter fra naturen.

 

Menneskets behov for å farge enten seg selv eller tingene sine viser seg i fine farger og pynt. Klærne man brukte var i utgangspunktet grå, brune eller nær hvite. Andre farger måtte påføres på et eller annet vis.

Nå er det ofte festklærne som er bevart. Farget garn eller ferdig vevde stoffer til festplaggene er det funnet rester av langt tilbake i tid. Sterke farger i folkedraktene er fremdeles i bruk. Klærne som ble brukt i det daglige var mindre fargerike. Det å forsøke å farge med materialer fra naturen var nærliggende.

I nær natur er det mange farge-emner. Det kan nevnes: lauv, bark, røtter, lav, blomster og sopp. På kurset skal vi i hovedsak benytte vekster fra nærområdet der vi er. Typisk er røsslyng, gullris, steinlav, skjegglav og bark. Her får vi fargene gult, brunt, grønt og grått, men fargene rødt, blått og svart er mer krevende å finne fram til.  Her må vi delvis kjøpe fargeemne, og bruke andre fargemetoder.

Cochenille er en kaktuslus som gir en vakker karminrød farge. Fargemetoden er farging i fargesuppe Dette er samme metode som farging med naturmaterialene som er nevnt over. Til blått bruker vi indigo. Her er fargemetoden kypefarging.

Farging med Cochenille

Det har vært flere år med kurs i plantefarging på Middelalder verkstedet. Dette er et samlingssted for folk som liker å kunne noe om tidligere tider. Det er mange kurs, og flere av deltagerne på plantefargingskurset har vært med i flere år. Dette er jo svært hyggelig for meg som leder av kurset, men det er jo også behov for fornyelse.

I år blir hovedfokus på kurset «Hvordan opptar ulike fiber ulike fargeemner». Det er planen å prøve ut ulike ullgarntyper. Dette er alpakka, mohairgeit, kanskje kanin, ull fra ulike saueraser. Vi vil også prøve å farge lin og silke. Det mest aktuelle er å farge ulike typer ullgarn med ulike typer fiber som en del av garnet.

Vi vil også prøve å farge rødt / lilla med lav. Laven korkje var på 1700 tallet eksportvare. Det ble eksportert så mye at laven nesten ble utryddet. Nå kan vi plukke den med omtanke. Navlelav er ganske vanlig, men en skal aldri plukke all lav på et sted. Disse lavene må ligge i salmiakk i flere måneder slik at fargestoffet er klart til bruk.

Vi vil også prøve å beise med naturmaterialer, ikke kjøpestoff.

Det blir opplæring i grunnleggende fargekunnskaper, men det blir mindre kvanta av hver farge.

Merking av alle prøver er svært viktig og blir vektlagt. 50 g garn og fargeprøver av alle farger er en del av kursavgiften. Du kan bestille et ekstra hekto av garn ved påmelding. Dette garnet koster 250 kr i tillegg til påmeldingsavgiften.

 

 

Kursleder:

May Berthelsen: Etnolog med natur og kultur som hovedområder. Hun er også logoped og lærer med praksis fra skoleverket. Hun har et våkent øye for detaljer og tradisjoner sentrert om kunnskap og ressursbruk i det gamle bondesamfunnet. May er ihuga interessert i alt som har med tidligere tiders daglige dont å gjøre. Mest på den praktiske siden og da gjerne: mat, klær, søm, håndarbeid eller — plantefarging. Farging som tema lærte hun i Sverige på 70-tallet og har siden holdt flere kurs i Norge for både voksne og barn. De siste årene har hun vært ansvarlig for kurset her på Middelalderverkstedet

 

Kurset holdes i ”Middelalderskogen” i Rollag, som ligger mellom Numedal Folkehøgskole/Idrettsskolen og Rollag Bygdetun. Det er omtrent 1 km å gå fra begge retninger.

 

Deltageravgift   kr. 2.650. – Dette inkluderer første garnpakke kr. 250.

 

Dying wool with plant pigments such as leaves, bark, roots, lichen, flowers and mushrooms.  We also dye with cochenille, a cactus lice, making carmin red colour.  

Fee: NOK 2.650,- (including one packet of yarn)

 

 

Påmelding: 

Du kan melde deg på ved å sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset. Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.