menu close menu

Lagging

Mandag 24. juli – fredag 28. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen


Tradisjonen for dette håndverket kan føres direkte tilbake til Osebergfunnet, som inneholdt mange laggede bruksgjenstander.

 

 

 

 

Kursdeltagerne vil lære å lagge et krus eller staup etter gammel teknikk og benytte enkle verktøy, dvs lite bruk av elektrisk verktøy. Stavene blir heller ikke limt men holdt sammen av tre-jorder (band) laget av selje eller rogn.

Kursdeltagerne kan låne verktøy og kjøpe materialer.

 

 

 

Kursleder er Ole Refsahl. Ole er en pensjonert ingeniør som har hatt trearbeider som hobby i snart 40 år.

Han har vært medlem i Olavsrosa treskjæreklubb siden midt på 70 tallet og skjærer akantus, karveskurd og dragestil. Han har vært hospitant 3 ganger på Hjerleid de siste 2 årene. De siste årene har han instruert i treskjæreklubben i treskjæring, lagging, sveiping, neverarbeider og krympebokser m.m.

 

 

 

 

Deltageravgift  for kurset kr. 1500.-

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:  1. juli


 

 

Påmelding: Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no .