menu close menu

Jernseminar

 Jernseminar med eksperimentell arkeologi – jernblæstring 25-29. juli

 

 

 

Middelaldersenteret og Snekkerbua inviterer også i år til eksperimenter og funderinger omkring gåten om hvordan våre forfedre utvant jern av myrmalm med god kvalitet og høyt utbytte. Dette er 6. året på rad vi gir oss i kast med utfordringen.

Vi nærmer oss oppgaven fra to kanter:

Smeden John Gunnar Sæterbakken demonsterer sin metode, basert på erfaring og tradisjon med opphav fra Danmark og Polen. Han lykkes i å framstille smibart jern.

Kjemikerne Tore Haug-Warberg og John Miller m/ sønnene Glenn og Sean tar for seg teoretisk baserte metoder, kombinert med praktiske forsøk for å undersøke om teoriene stemmer. Disse herrer går grundig til verks og har lagt ned et stort arbeid i løpet av det siste året med lokalisering av jernforekomster, prøvetaking av jernutfellinger og myrmalm med kjemiske analyser. På basis av dette skal det under eksperimentene gjøres tørrstoffanalyser av malmen, før varmebehandling og røsting der det gjøres beregning av jernforekomst og andre viktige grunnstoff i prøvene. Det skal konstrueres forsøksovner i lite format, for kontroll av viktige parametre, ikke minst temperatur. Dette gjør det mulig å gjennomføre flere eksperimenter i løpet av uka, etter en oppsatt plan.

 

Det blir da spennende å se hvor praktikeren og teoretikerne møtes underveis!

I tillegg til den praktiske utøvelsen blir det arrangert akademiske innslag for de som er interesserte, med korte forelesninger over kjemiske formler, støkiometri og fasediagrammer med tolkning og fokus på praktisk anvendelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For de som ønsker det, blir det også arrangert en ekskursjon til Sørkje med overnatting, for å studere gamle blæsterplasser, samt gjennomgå praktiske retningslinjer for håndtering av slike funn, med fokus på forskningsetikk.

Dette blir med andre ord en spennende og utvidet fortsettelse på fjorårets aktiviteter.

 

 

Deltageravgift   for jernseminaret kr. 1.500.

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist 15. juli

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no.

Har du funnet metall- eller malmklumper du lurer på hva er? Er arvegodset i skuffen   virkelig av sølv? – Under seminaret tilbyr vi publikum røntgenfluoresensanalyser (XRF) for bestemmelse av grunnstoff og sammensetning til kr. 400 pr. prøve.