menu close menu

Eksperimentell arkeologi – Jernblæstring, kullbrenning, tjærebrenning

 

*Eksperimentell arkeologi – jernblæstring, kullbrenning, tjærebrenning.

Mandag 23. juli – fredag 27. juli på Numedal Middelaldersenter i Middelalderskogen


Middelaldersenteret og Snekkerbua inviterer også i år til eksperimenter og funderinger omkring gåten om hvordan våre forfedre utvant jern av myrmalm med god kvalitet og høyt utbytte. Dette er 8. året på rad vi gir oss i kast med utfordringen.

 

Eksperimentene ledes av Tore Haug-Warberg, kjemiker og dosent på NTNU, som har følgende refleksjon:

“Norge er et land med mye fjell, men som også har skog og myr i skjønn forening.

Og nettopp skjog og myr kan være en uslåelig kombinasjon. Ute på myrene brant de tjæremiler av gammel furuskog og tyrirøtter, i myrlendte vasdrag kunne de finne god myrmalm, i skogene omkring kunne de brenne kull og der forholdene ellers lå til rette bygde de sine jernblestre.

 

Tjære- og kullbrenning har overlevd like til vår tid, mens jernblestring forsvant uten å etterlate annet enn slagghaugene som fortsatt fins lang bekker og vassdrag – særlig på Østlandet. Myrmalmen krevede en omstedelig prosess som innebar røsting på røstebål, blestring ved temperaturer over tusen grader, tapping av flytende slagg sammenliknbart med vulkansk lava og ikke minst utsmiing av jernet fra luppe til ferdig produkt.”

Vi skal i praksis prøve ut hvordan våre forfedre hentet ut ressursene fra naturen og foredlet dem til produkter som la grunnlag for bosetting og utvikling av bondesamfunnet: kullmile, tjæremile, jernblæstring – og framstilling av pottaske som blant mye annet ble brukt til garnfarging og til å lage knusk.

Deltagerne bør rullere mellom de forskjellige aktivitetene, som foregår parallelt, men kan selvfølgelig konsentrere seg i hovedsak om det temaet som interesserer mest. Kullmilen krever imidlertid kontinuerlig overvåking gjennom flere døgn!

Det arrangeres også befaring til områder med arkeologiske spor etter jernproduksjon og kullbrenning

I tillegg til Tore Haug-Warberg ledes eksperimentene av John B. Miller, Glenn Miller og Simen Malmstrøm Hole

 

 

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:  1. juli

Deltageravgift  for kurset kr. 2.000.-

 

Iron bloomery – 5 days. Experimental archeology – a workshop which approaches how people from the iron age managed to make high quality iron from bog ore, how they produced coal and made tar. You will explore the various techniques and apply them to creating your own iron. The leaders of the project are highly educated academics, and experienced practitioners.

Fee:  NOK 2.000,-

 

Påmelding:

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset.

Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen, blir innbetalt kursavgift refundert.

 

Experimental archeology – a workshop which approaches how people from the iron age managed to make hai