Jernblæstring
22. - 27. Juli 2024
Jernblæstringseminar – ekspermentell arkeologi - å utforske metoden å lage jern av myrmalm.
Foto: Maj-Lis Bogstrand Mogen // Kreativ Kultur AS
Om kurset
Med jernblæstring forstås kunsten å lage metallisk jern med førindustrielle råvarer og teknikker. I Norge betyr dette 1400-tallet og tidligere selv om arbeidet enkelte plasser ble holdt i hevd til utpå 1800-tallet. I likhet med andre middelalderske håndverk dro jernblæstringen med seg et helt knippe av arbeidsoppgaver. De viktigste var: malmleting, røsting, brenning av trekol, tørrmuring, leirbruk, garving, salmakersøm, tegerarbeid, repslaging, utsmiing --- men ingenting av dette fører frem hvis blæstringen (reduksjonen av jern) mislykkes. Og hvordan foregikk egentlig denne blæstringen? Det vet vi ikke. Dette til tross for at vi har kjemisk og fysisk innsikt som gir oss en god forståelse av kvartærgeologi, malm- og slaggkjemi, metallurgi, ovnsfysikk, oppvarmings- og reduksjonstid og brenntemperatur. Men, blæstring var et utpreget praktisk håndverk og der var de gamle et hår hvassere enn oss.
Dette seminaret setter jernblæstring i et teknologi-historisk perspektiv---først og fremst med fokus på anlegg fra den yngre jernalder (vikingtiden), men óg anlegg fra eldre jernalder (romertiden) og fra andre verdensdeler som f.eks. Afrika. Ut over selve blæstringen som for mange vil være ukas høydepunkt, vil deltagerne beskjeftige seg med ovnsmuring, røsting av malm, belgdrift og slaggtapping. Alt dette for å kunne studere driften av en blæsterovner i liten skala. Her vil det også være mulig å se betydningen av ulik ovnsgeometri, luftpådrag, kullenes størrelse, oppholdstid, osv. De praktiske forsøkene vil bli supplert med korte innføringer i ulike temaer som har betydning for resultatet. I løpet av uka vil det også bli avholdt ekskursjon til et av blæsteranleggene i nærområdet (mindre enn én times biltur) samt påvisning av myrmalm samme sted.
Mentor for seminaret om jernblæstring er Tore Haug-Warberg, for tiden førsteamanuensis ved NTNU. Han er oppvokst på Hedmarken med gårdsdrift rundt om på alle kanter og lærte tidlig å klare seg selv gjennom praktisk arbeid. Etter sivilingeniøreksamen med kjemi som fag, og flere tiår med industriell og akademisk forskning, har han igjen rettet blikket mot nære omgivelser. Han tråler områdene der han oppholder seg og finner stadig nye rester etter gammel tid. Spesielt malmleting har kommet mer og mer i fokus.
Tore har skapt sitt eget lille industriområde i Middelalderskogen kalt Blæsterhaugen. Her er de nødvendige installasjonene og redskapene på plass, men hvert år må noe settes i stand etter vinterens slitasje. Dere deltagere får ta del i dette arbeidet og får være med på mange ulike arbeidsoppgaver, alt fra røsting av malm til ferdig produkt. Det er ikke noen selvfølge at alt går like glatt, så samtaler om endringer for et bedre resultat neste dag hører med. Det blir også god anledning til å fundere over ressursenes betydning for bosetting og utvikling av bondesamfunnet slik det etterhvert utviklet seg som en forløper til vår tids postindustrielle hverdag.
Utstyr
Alle bør ta med nødvendig utstyr:
Gode sko og klær som tåler glør og røyk. Kle deg etter været---seminaret foregår utendørs.
Husk arbeidshansker som tåler ild og vann. Gjerne to par.
Du bør også ha litt reserveproviant på lur og en god porsjon med tålmodighet. Det kan fort skje at et blæstringsforsøk trekker ut i de sene nattetimer før det kan avsluttes!
Påmelding og kursavgift
Kursavgift: kr 2.500.
Avgiften inkluderer inngang til konsert i Amfiet ondag og Middelaldermarkedet lørdag.
Du kan melde deg på ved å sende en e-post til haakonsaa@gmail.com. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset. Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 3606.19.48559. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.
Påmeldingen er bindende etter 1. juli. Ved avmelding før denne datoen blir kursavgiften refundert i sin helhet.