menu close menu

Fekting

Lær fektekunsten av instruktører fra Fekteklubben Frie Duellister, Norges første og største historiske fekteskole.

18/6-19 FIKK VI TELEFON FRA TOMM ALEXANDER SKOTNER I FRIE DUELLISTER OM AT FEKTEKLUBBEN TREKKER SEG FRA KURSET I SOMMER.  VI HAR DERFOR INGEN MULIGHET FOR Å GJENNOMFØRE, OG MÅ DESSVERRE AVLYSE KURSET.

 


Klubben trener i fekting og kampsport basert på europeiske historiske fektemanualer, datert fra så langt tilbake som til middelalderen. Medlemmene trener for å kunne delta i internasjonale turneringer, eller også for treningens skyld, for å lære seg en ny ferdighet – og være del av et spennende og voksende fekte- og kampsportsmiljø. På kurset fokuseres det på bruk av langsverd.

  Det kreves ingen forkunnskaper for å bli med på kurset. Det trenes med godkjent og utprøvd sikkerhetsutstyr og treningsvåpen

 


 
 
  Selve treningen foregår i gymnastikksalen på Idrettsskolen/Numedal Folkehøgskole, som ligger en snau kilometer fra Middelaldersenteret. Kursdeltagerne vil være en del av miljøet i Middelalderskogen, med felles lunsjpause og kveldsaktiviteter.   For å dekke opp utgifter til bl.a. instruktører og leie av lokale,  er det nødvendig med 16 deltagere. Det tas derfor forbehold om avlysning av kurset ved for få påmeldinger.

 

Kilde og bilder: Fekteklubben Frie Duellister     Kurssted:  Middelalderskogen Påmeldingsfrist:  1. juli

 

Deltageravgift  for kurset kr. 2.000.-     Påmelding: Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset. Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt. Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen eller hvis kurset blir avlyst, blir innbetalt kursavgift refundert.