menu close menu

Fekting

Lær fektekunsten av instruktører fra Fekteklubben Frie Duellister, Norges første og største historiske fekteskole.

Klubben trener i fekting og kampsport basert på europeiske historiske fektemanualer, datert fra så langt tilbake som til middelalderen. Medlemmene trener for å kunne delta i internasjonale turneringer, eller også for treningens skyld, for å lære seg en ny ferdighet – og være del av et spennende og voksende fekte- og kampsportsmiljø.

Det brukes våpen som italiensk enhåndssverd, langsverd, montante, rapir og sverd & buckler.

 

Det kreves ingen forkunnskaper for å bli med på kurset.

Det trenes med godkjent og utprøvd sikkerhetsutstyr og treningsvåpen

 

 

 

Selve treningen foregår i gymnastikksalen på Idrettsskolen/Numedal Folkehøgskole, som ligger en snau kilometer fra Middelaldersenteret. Kursdeltagerne vil være en del av miljøet i Middelalderskogen, med felles lunsjpause og kveldsaktiviteter.

 

For å dekke opp utgifter til bl.a. instruktører og leie av lokale,  er det nødvendig med 16 deltagere. Det tas derfor forbehold om avlysning av kurset ved for få påmeldinger.

 

 

 

Kilde og bilder: Fekteklubben Frie Duellister

 

 

Kurssted:  Middelalderskogen

Påmeldingsfrist:  1. juli

Deltageravgift  for kurset kr. 2.000.-

 

 

Påmelding:

Du kan melde deg på direkte fra  denne siden, feltet “Påmelding” leder deg direkte til påmeldingsskjemaet, eller sende en e-post til kjell@mogen.no. Du vil få en tilbakemelding med bekreftelse på om det er ledig plass på det aktuelle kurset.

Du betaler deretter inn kursavgiften til konto nr. 2351.74.96995. Registreringen som deltager på kurset er gyldig først når kursavgiften er betalt.

Etter 1. juli gjøres påmeldingen bindende. Melder du avbud før denne datoen eller hvis kurset blir avlyst, blir innbetalt kursavgift refundert.